Често задавани въпроси 1 Какво са специални образователни потребности СОП    Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради: • Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух); • Физически увреждания; • Умствена изостаналост; • Езикови-говорни нарушения; • Специфични обучителни трудности; • Емоционални или поведенчески; • Нарушения на общуването и комуникацията; • Хронични заболявания, които водят до СОП; • Множество увреждания Какви са допустимите дейности? 1. Обучение и подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции в детските градини и училищата за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. 2. Обучение на координатори на екипи и координатори на индивидуалните програми в детски градини и училища. 3. Разработване на нови специализирани образователни софтуери и дидактически материали за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. 4. Осигуряване на специални учебно- технически средства, апаратура, транспорт, дидактически материали за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.   Представяне на проекта От Екипа по проекта беше представена презентация: Дата: 20.03.2012 г. Час: 17.15 часа Място: Община Кричим – зала № 21 За вас родители: Какво да направим, ако разберем, че детето ни има СОП? Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в обучението си, трябва да осигурите неопходимата подкрепа и съдейства, като следвате стъпките: Къде ? • При личния лекар; • При педиатър; • При психолог; • При друг специалист; © Всички права запазени 2012 Децата със специални  образователни  потребности имат нужда от нашата подкрепа.