Тел: 03145/20 83 Водеща организация:  Община Кричим Период на изпълнение: 12 месеца Партньори: Начално училище "Васил Левски" - гр. Кричим Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Кричим Средно общообразователно училище "Петко Рачев Славейков" - гр. Кричим Общинско детско заведение "Незабравка" - гр. Кричим Общинско детско заведение "Ралица" - гр. Кричим sekretar_krichim@abv.bg
© Всички права запазени 2012